ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Σ. ΦΡΑΓΚΟΥΔΗ
(1869-1939)
Βουλευτής - Δημοσιολόγος
Ιδρυτής Παντείου Σχολής Πολιτικών Επιστημών

"Το όραμά του δια την ορθήν λειτουργίαν του Παντείου Πανεπιστημίου
ως "Ελευθέρα Σχολή Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστημών"
εν όσω το ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝ δεν τηρεί τις μεταξύ τους Συμβάσεις του 1931 και 1936 παραμένει ανεκπλήρωτο!.."


ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ και ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Σ. ΦΡΑΓΚΟΥΔΗ*

 1. "Ελληνικά Πολιτεύματα 1821-64". Αθήναι 1887.
 2. "Κύπρις" (Ιστορία, Τοπογραφία κ.λπ. Κύπρου) Αθήναι 1890.
 3. "Τα Όνειρα" (Μυθιστόρημα) Αθήναι 1894.
 4. "Περί φυλακών και φυλακισμένων εν Ευρώπη και εν Ελλάδι". (Μελέτη) Αθήναι 1895.
 5. "Επιστολή προς τους εν Αλεξανδρεία Ομογενείς". Λεμεσός 1895.
 6. "Η Ανατολική Κρίσις. Επιστολή Γλάδστωνος προς τον Δούκα του Ουεστμίνστερ". (Μετάφρασις εκ του Αγγλικού) 1897.
 7. "Τα Βάσανα του Σατανά". (Μετάφρασις εκ του Αγγλικού της Μαρίας Κορέλλη). Επιφυλλίς Νεολόγου Αθηνών 1900.
 8. "Ο Βαραββάς". (Μετάφρασις εκ του Αγγλικού της Μαρίας Κορέλλη). Έκδοσις Μ. Σαλιβέρου, 1901.
 9. "Η Κωνσταντινούπολις". (Περιγραφή της Κωνσταντινουπόλεως λήγοντος του 19ου αιώνος). Εκδότης Μ. Σαλίβερος Αθήναι 1901.
 10. "Η Κυπριακή Έκθεσις". Αναμνηστικόν Λεύκωμα της υπό του συγγραφέως ωργανωθείσης εν Αθήναις το 1901 Κυπριακής Εκθέσεως.
 11. "Λογοδοσία Κυπριακής Εκθέσεως". Αθήναι 1901.
 12. "Η Άλωσις της Κύπρου υπό των Τούρκων". Αθήναι 1904.
 13. "Μεταρρύθμισις". Εφημερίς Αθηνών 1904-1905
 14. "Η Ιστορία του Αρχιεπισκοπικού ζητήματος της Κύπρου". Αλεξάνδρεια, 1908.
 15. " Το Αρχιεπισκοπικόν ζήτημα Κύπρου". Αλεξάνδρεια 1911.
 16. "Η Μεγάλη Εθνική κρίσις 1915-1917". Επίκρισις της τότε ελληνικής πολιτικής. Αλεξάνδρεια 1917.
 17. "Η Μεγάλη Εθνική κρίσις". Επίκρισις της εξωτερικής πολιτικής του Βενιζέλου. Αθήναι 1918.
 18. "Aux Grands injustes de la Conference de la Paix". (Υπόμνημα προς την Διάσκεψιν της Ειρήνης). Παρίσι 1918.
 19. Aux grands injustes de la Confe?rence de la Paix. La protestation et le re?quisitoire d'un Helle`ne. Παρίσι 1919.
 20. La Politique franc?aise en Orient. Παρίσι 19..
 21. "Φως". Πρωϊνή Καθημερινή Εφημερίς Λεμεσού. Κύπρος 1920.
 22. "Mεταρρύθμισις". Πρωϊνή Καθημερινή Εφημερίς Αθηνών 1921-1923.
 23. "Μελέτη, περί της Ιδιοκτησίας εν Ελλάδι'. Αθήναι 1924.
 24. "Η Αυτονομία της Εκκλησίας". Αθήναι 1925.
 25. "Το Ρωμαίικο" (Ιστορική και ψυχολογική μελέτη περί των Ελλήνων, ως Έθνους, ως Κράτους, ως ατόμων). Αθήναι 1925.
 26. "Το Ελληνικόν Έθνος". Προς τους φιλελευθέρους λαούς της Ευρώπης και της Αμερικής.
 27. Και γαλλιστί η ιδία μελέτη υπό τον τίτλον: "Hellenisme en lutte". Αθήναι 1925.
 28. "Ελληνικά Προβλήματα". Μελέτη εκδοθείσα το 1927 υπό της εν Αλεξaνδρεία "Eρεύνης".
 29. "Σχέδιον Πολιτεύματος δια την Κύπρον". H Κύπρος Αυτόνομος. Αθήναι 1933.
 30. Το αυτό αγγλιστί υπό τον τίτλον: "A Self Government for Cyprus". 1933.
 31. H υπό του Συγγραφέως ίδρυσις και οργάνωσις εν Αθήναις της Παντείου Σχολής των Πολιτικών Επιστημών (Σειρά φυλλαδίων, μελετών, οργανισμών, προκηρύξεων, κανονισμών, λογοδοσιών, νομοσχεδίων, υπομνημάτων κ.λπ. περί της Σχολής), Αθήναι 1926-36.
 32. Διάφορα Δελτία της Σχολής, Δελτίον περιέχον τας περί κοινοβουλευτισμού και δικτατορίας εν τη Σχολή συζητήσεις. Αθήναι 1932.
 33. Περί Αγωγής και Παιδαγωγίας. Από τας εν τη Σχολή διδασκαλίας του συγγραφέως (λιθόγραφον).
 34. "Εκπαιδευτική Μεταρρύθμισις". Ενιαία γλώσσα και παιδονομία. Αθήναι 1938. (Μελέτη).
 35. Σειρά Υπομνημάτων και Μελετών επί όλων των Εθνικών Ζητημάτων, Περιηγήσεις και Ταξιδιωτικαί εντυπώσεις από τον κόσμον, Άρθρα και Ανταποκρίσεις εις όλα τα ελληνικά ημερήσια και περιοδικά φύλλα. Λόγοι και Διαλέξεις (1887-1938).
 36. Προς έκδοσιν. Πολύτομος Ιστορία συγχρόνου Ελληνισμού από του 1901-1939. Εξεδόθη μετά εισαγωγής το πρώτον τεύχος 1937 εις ίδιον περιοδικόν υπό τον τίτλον "Εθνική Αναγέννησις".

 

-------------------------------

* Πολλά από τα έργα του Γεωργίου Φραγκούδη, ψηφιοποιήθηκαν και κυκλοφόρησαν στην Ελληνική και Παγκόσμια Αγορά, από το 1999, τουλάχιστον εξ'όσων μπορούμε να βεβαιώσουμε με αποδεικτικά στοιχεία, από τους Δημόσιους και Ιδιώτες Μακρυδάκτυλους Εκδότες-Βιβλιοπώλες, δηλαδή πρίν κλείσουν τα 70 χρόνια από τον θάνατό του, ως ο Νόμος ορίζει, ενώ παράλληλα οι νόμιμοι κληρονόμοι του με προμελετημένο σχεδιασμό κατεστρέφοντο οικονομικώς και εφονεύοντο ακόμη, προς χάριν του "δήθεν" ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ και την πληρότητα των διαφόρων "Δεξαμενών Σκέψεως", και εξοπλισμού των Ελληνικών, Κυπριακών και Διεθνών Ηλεκτρονικών ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ!.. και των χιλιάδων Παρατρεχάμενών τους που τελικά χάνονται στο βάθος του ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ... πάντα για το Καλό μας!.. Σημειωτέων ότι αγοράσαμε κάποια βιβλία του Γεωργίου Σ. Φραγκούδη σε τιμές όχι ΕΥΚΑΤΑΦΡΟΝΗΤΕΣ, οι οποίες κυμαίνονται από 30-70 ευρώ στους συγκεκριμένους τίτλους που προμηθευθήκαμε!.. για του ΛΟΓΟΥ ΤΟ ΑΛΗΘΕΣ!.. πέραν του ότι καθημερινώς ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ανακαλύπτομεν και περισσότερα!..
Στο Σχεδιασμό αυτό δεν έμειναν αχρησιμοποίητα και τα έργα των απογόνων του, τα οποία επίσης κοσμούν τις ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ, ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ και ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ, και τα e-book καταστήματα των χιλιάδων Παρατρεχάμενών τους που τελικά χάνονται στο βάθος του ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ...πάντοτε με το αζημίωτο υπέρ των "Κλεφτών" των Πνευματικών Δικαιωμάτων χωρίς ποτέ να αποδίδουν εις τους πραγματικούς δημιουργούς, (Εκδότες και συγγραφείς) τα νόμιμα κέρδη τους. Η "απατεωνιά", η "ασυδοσία", σε όλο της το μεγαλείο, αφού δια Νόμου κατοχυρώνουν τα "κλοπιμαία" τους και δεν λογοδοτούν πουθενά!.. "ΟΛΑ ΜΑΥΡΑ... και ΑΡΑΧΝΑ!..".

Είναι πολύ περίεργο το συναίσθημα να νιώθεις πως σε κλέβουν χωρίς καν να χρειάζονται ΑΝΤΙΚΛΕΙΔΙ, πως σε καταστρέφουν οικονομικά... πως σε διασύρουν σε ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ... με ανήθικες και ανήκουστες μεθόδους, και τέλος πως σε δολοφονούν με ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ!.. στο πλαίσιο της ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΒΕΝΤΕΤΑΣ... (νόμος ΤΟΔ΄ του 1870 που διατηρείται ανέπαφος μέσα εις το ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΑΣ ΔΙΚΑΙΟ) και... οι ΑΡΜΟΔΙΟΙ να σφυρίζουν ΑΔΙΑΦΟΡΑ!.. σε όλες σου τις Εγκλήσεις... Καταγγελίες... Διαμαρτυρίες.... κ.λπ. και όλα αυτά για το ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ!.. και ο "καρκίνος" εξαπλώνεται σε κάθε γωνιά της Γης!.. Η Δικαιοσύνη στέκεται ΑΠΑΘΗΣ, ΤΥΦΛΩΜΕΝΗ και ΣΙΔΗΡΟΔΕΣΜΙΑ!.. κάτω από τα ίδια ΔΕΣΜΑ που ίδια ΑΥΤΟΔΕΣΜΕΥΘΗΚΕ... και όλα αυτά για το ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ!..
Είναι πολύ δύσκολο μετά από όλα αυτά να συγκρατείς την ΨΥΧΡΑΙΜΙΑ σου, να μην τρελλαίνεσαι και να μην γίνεσαι ΦΟΝΙΑΣ "εν βρασμώ ψυχής", πάντων των υπευθύνων, και ακόμα δυσκολότερο να πείσεις τους άλλους ότι εξακολουθείς να αγαπάς τη "δόλια" Μάνα και συνάμα "δολία" ΜΗΔΕΙΑ-Πατρίδα και να κλαίς για το κατάντημα των ανθρώπων που την κυβερνούν ψάχνοντας να βρεις τον τρόπο να την ΘΕΡΑΠΕΥΣΕΙΣ και να την ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΙΣ μέσα από τις στάχτες και τα ποκαΐδια της!.. μέσα από την για πολλοστή φορά ΧΡΕΩΚΟΠΙΑ της!.. σε όλους τους τομείς!..

PHONE BOOK OF THE WORLD, Europeana, Worldcat, Amazon, anemi, κ.λπ. όλα πλατφόρμες των Εθνικών, Πανεπιστημιακών και Δημοσίων Βιβλιοθηκών των 232 τουλάχιστον κρατών, που δεσμεύονται με ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ εν αγνοία μας!.. και οι οποίες, δουλεύουν με το αζημίωτο σε συνεργασία με τα e-book επώνυμα και ανώνυμα καταστήματά τους, με τιμοκαταλόγους, και ΠΡΟΣΟΧΗ, διατηρώντας τα Πνευματικά δικαιώματα των κλοπιμαίων τους!.. ΠΡΟΣΟΧΗ στην Ελλάδα μας, τουλάχιστον εξ όσων δυνάμεθα να αποδείξομεν, δια Νόμου αρνούνται να αποδίδουν τα νόμιμα στους δικαιούχους, κόντρα στις ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ περί ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ αυτού του είδους των Συναλλαγών, επειδή εμπλέκεται το ΔΗΜΟΣΙΟΝ και προς χάριν του ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ καλύτερον να ΠΤΩΧΕΥΣΟΜΕΝ και να ΑΙΣΧΡΟΚΕΡΔΙΣΟΥΝ οι ΑΡΜΟΔΙΟΙ "ΕΙΔΗΜΟΝΕΣ" εις βάρος του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ, του λαού που χρόνια γράφει... γράφει... με το "αίμα της ψυχής του" και ξυπνάει Συνειδήσεις!... όμως ο ίδιος πρέπει να ΚΟΙΜΑΤΑΙ ΤΟΝ "ΥΠΝΟΝ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ" και οι ΑΛΛΟΙ "ΑΣΠΟΝΔΟΙ" ΦΙΛΟΙ ΜΑΣ να διαφεντεύουν την τύχη του καθοδηγούμενοι από τους εκάστοτε "ΕΦΙΑΛΤΕΣ" μας, που ανοίγουν τις ΚΕΡΚΟΠΟΡΤΕΣ για ΙΔΙΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝ!..

http://www.phonebookoftheworld.com/ Έξυπνος, μοναδικός και ασύλληπτος τρόπος να ΚΛΕΒΟΥΝ και ταυτόχρονα να βρίσκουν ΕΚ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΟΥΣ, κλεπταποδόχους οι οποίοι συνεχίζουν ανωνύμως και επωνύμως το έργο τους διαφημίζοντας ότι πωλούν 150.000 βιβλία και βάλε... ή και ακόμη έτυχε να ανακαλύψουμεν "Ινδό τινα Βιβλιοπώλη", ο οποίος διαφημίζει ότι πουλά 23.000.000 τίτλους βιβλίων!...

Το "ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ¨ είναι το ζητούμενο και το "ΤΙΣ ΠΤΑΙΕΙ;"

Οι αξιότιμοι, λοιπόν, Αρμόδιοι "Ειδήμονες" ΜΕΤΕΤΡΕΨΑΝ το ISBN, ISSN κ.λπ. τους μοναδικούς σήριαλ nubers κωδικούς στον κόσμο για κάθε εκδοτική δραστηριότητα σε (Barcode) και εν συνεχεία σε ηλεκτρονικό τηλέφωνο Skype και ΟΠΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ ενδιαφερόμενος από 232 ΚΡΑΤΗ τουλάχιστον, "ειδήμονας" (Δημόσιος ή Ιδιώτης) μπορεί να έχει πρόσβαση μέσω των Αμερικάνικων, Ευρωπαϊκών κ.λπ. Κέντρων διακίνησης των βιβλίων στις ΕΘΝΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ, με την κατάλληλη διαδικασία δηλ. κάποια ετήσια συνδρομή στις μηχανές Αναζήτησης (Learn Who Called From Any 978-960-XXXX Number!, www.Vrisko.gr), οι οποίες σε πληροφορούν για την παραγωγική δραστηριότητα του συγκεκριμένου ΕΚΔΟΤΟΥ, ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ κ.λπ.
ΠΡΟΣΟΧΗ όταν κάνετε τις αναζητήσεις σας για τα ηλεκτρονικά τηλέφωνα ISBN μπορείτε να τις κάνετε μέσω google εκτός Ελλάδος, δηλ. εκτός του www.google.gr.
Π.χ. μπορείτε να πλοηγείσθε μέσω Google των ΗΠΑ δηλαδή, www.Google.com ή μέσω Μάλτας www.Google.com.mt κ.λπ... κ.λπ...

Το ωραίον είναι ότι ΔΙΑ ΝΟΜΟΥ υποχρεούμεθα να καταθέτουμε αντίτυπα της παραγωγής μας στις ΕΘΝΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ μας, οι οποίες και τα αναπαράγουν ανάλογα με την Ζήτηση!.. σε οιανδήποτε μορφή, ηλεκτρονική, οπτικο-ακουστική, σύστημα μπρέιγ, φωτοτυπίας ή και έντυπης έκδοσης πάντα με το ΑΖΗΜΕΙΩΤΟ και πάντα προς χάριν του ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ και προς χάριν της ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΚΕΨΗΣ και της ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ!.. Περισσότερες πληροφορίες περί των τιμών και της όλης διακίνησης των βιβλίων "ζωντανών και πεθαμένων" μεταξύ των Εθνικών Βιβλιοθηκών 232 κρατών, μπορείτε να βρείτε στις βιβλιοθήκες: της Γαλλίας η οποία μάλιστα διαφημίζει ότι το βιβλίο που θα ζητήσετε (στο πλαίσιο πάντα του Διαδανεισμού των Βιβλιοθηκών) είναι από χθες στο ράφι της!.., και στην οποία παρεχωρήθη από τον ISBN (Διεθνή Οργανισμό) ο μοναδικός αριθμός (979) ενώ η Αμερική διατηρεί τον (978). Επίσης, μπορείτε να έχετε μία γεύση από την εν Ελλάδι διακίνηση των βιβλίων μέσω του ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ, από την βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Πατρών, από την οποία μάθαμε ότι σε περίπτωση που ο φοιτητής-(εν αγνοία του κλεπταποδόχος) χρωστάει στις βιβλιοθήκες δεν παίρνει ποτέ ΠΤΥΧΙΟ!.., κατά τα άλλα είναι ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΙΔΕΙΑ και προς χάριν του ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ πάντοτε!.. Ακόμη πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην Βιβλιοθήκη του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) από τους πρωτεργάτες αυτού του ΕΞΥΠΝΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ της ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ των βιβλίων και της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΙΑΝΟΗΣΗΣ!..

Αν η πλοήγηση σας κουράζει και σας εξαντλεί ζητήστε πληροφορίες στο e-mail της εφημερίδος μας: info@metarrythmisis.gr, ή στo: sofigraf2010@gmail.com

Για του λόγου το αληθές σας παραθέτουμε μερικά από τα βιβλία του Γεωργίου Σ. Φραγκούδη που ψηφιοποιήθηκαν εν έτει 1999 και διατίθενται στο Εμπόριο.

http://anemi.lib.uoc.gr/metadata/0/a/5/metadata-181-0000335.tkl

 

       
1. Φραγκούδης, Γεώργιος Σ. Η άλωσις της Κύπρου υπό των Τούρκων Εν Αθήναις Φέξης, 1904.

Title:  Η άλωσις της Κύπρου υπό των Τούρκων / Γ. Φραγκούδη.
Creator:  Φραγκούδης, Γεώργιος Σ.
Publication Date:  1904.

Save result
 
2. Η Κύπρος αυτόνομος υπό τον έλεγχον της Μεγάλης Βρεττανίας :Σχέδιον Συντάγματος της Κυπριακής Πολιτείας /Γεωργίου Σ. Φραγκούδη.Αθήναι :Τύποις Ν. Απατσίδη,1933.

Title:  Η Κύπρος αυτόνομος υπό τον έλεγχον της Μεγάλης Βρεττανίας : Σχέδιον Συντάγματος της Κυπριακής Πολιτείας / Γεωργίου Σ. Φραγκούδη.
Creator:  Φραγκούδης, Γεώργιος Σ.
Publication Date:  1933.

Save result
 
3. Φραγκούδης, Γεώργιος Σ., Ιστορία του Αρχιεπισκοπικού ζητήματος Κύπρου, Eν Αλεξανδρεία :[χ.ε.], 1908.

Title:  Ιστορία του Αρχιεπισκοπικού ζητήματος Κύπρου / Γ.Σ.Φραγκούδη.
Creator:  Φραγκούδης, Γεώργιος Σ.
Publication Date:  1908.

Save result
 
4. Κύπρις / Γεωργίου Σ. Φραγκούδη, Εν Αθήναις: Εκδότης Αλέξανδρος Παπαγεωργίου, 1890.

Title:  Κύπρις / Γεωργίου Σ. Φραγκούδη.
Creator:  Φραγκούδης, Γεώργιος Σ.
Publication Date:  1890.

Save result
 
5. Περί φυλακών και φυλακισμένων εν Ευρώπη και εν Ελλάδι / Γεωργίου Σ. Φραγκούδη. Εν Αθήναις: Εκ του Τυπογραφείου των Καταστημάτων Ανέστη των Καταστημάτων Ανέστη Κωνσταντινίδη, 1895.

Title:  Περί φυλακών και φυλακισμένων εν Ευρώπη και εν Ελλάδι / Γεωργίου Σ. Φραγκούδη.
Creator:  Φραγκούδης, Γεώργιος Σ.
Publication Date:  1895.

 

http://openarchives.gr/contributor/70145

Δημιουργός των παρακάτω τεκμηρίων

1. Η άλωσις της Κύπρου υπό των Τούρκων / Γ. Φραγκούδη.

Φραγκούδης, Γεώργιος Σ.,

http://anemi.lib.uoc.gr/metadata/8/a/d/metadata-226-0000018.tkl

2. Περί φυλακών και φυλακισμένων εν Ευρώπη και εν Ελλάδι / Γεωργίου Σ. Φραγκούδη.

Φραγκούδης, Γεώργιος Σ.,

http://anemi.lib.uoc.gr/metadata/0/a/5/metadata-181-0000335.tkl

3. Κύπρις / Γεωργίου Σ. Φραγκούδη.

Φραγκούδης, Γεώργιος Σ.,

http://anemi.lib.uoc.gr/metadata/4/5/1/metadata-396-0000003.tkl

5. Ιστορία του Αρχιεπισκοπικού ζητήματος Κύπρου / Γ.Σ.Φραγκούδη.

Φραγκούδης, Γεώργιος Σ.,

http://anemi.lib.uoc.gr/metadata/e/3/b/metadata-462-0000003.tkl

 

 

http://www.worldcat.org/search?qt=worldcat_org_all&q=Frangoudis

1. Catalogue of Cyprus stamps and postal history... by Hermes St Frangoudis
62122691
by Hermes St Frangoudis
  Book
Language: Greek, Modern [1453- ]  
Publisher: Athens : S.E. [and] H. St. Frangoudis, 2003.


Το ανωτέρω βιβλίο -δεν είναι και το μόνο- ανήκει συγγραφικά και Εκδοτικά εις τον εγγονό του Γεωργίου Σ. ΦΡΑΓΚΟΥΔΗ, τον ΣΤΕΦΑΝΟ ΦΡΑΓΚΟΥΔΗ του Ερμού, ο οποίος υπήρξε επί σειρά ετών ο ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, και σήμερα ζη και εργάζεται εις την Ιδιαίτερή του πατρίδα την Κύπρο, μόνιμος κάτοικος ΛΑΡΝΑΚΑΣ, ο οποίος ουδέποτε αποζημιώθηκε για τα εκατομμύρια των πωλήσεων στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο των Δημόσιων και Ιδιωτικών μακρυδάκτυλων Εκδοτών-Βιβλιοπωλών, που οικειοποιούνται τα Πνευματικά Δικαιώματα του!.. καίτοι ο ίδιος πολέμησε και τραυματίστηκε βαριά κατά την διάρκεια του πολέμου του 1974. Προσέφερε δε εις την πατρίδα τρία παιδιά ως "νέους" φορολογούμενους και η πατρίδα τον ανταμοίβει... αφαιρώντας τους τις προσόδους από τον τίμιο ιδρώτα του!..

Για το ξεπούλημα των εκδόσεων Σ. ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. (Ομόρρυθμα μέλη: ΣΟΦΙΑ ΦΡΑΓΚΟΥΔΗ-ΒΟΓΙΑΤΖΗ του Ερμού και ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΡΑΓΚΟΥΔΗΣ του Ερμού, εγγονών του Γεωργίου Φραγκούδη), ΕΡΜΗ ΔΗΜ. ΒΟΓΙΑΤΖΗ, ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜ. ΒΟΓΙΑΤΖΗ δισέγγονων του Γεωργίου Φραγκούδη θα αναφερθούμε εκτενέστερα εν καιρώ!.. μία γεύση μπορείτε να λάβετε εάν διαβάσετε με προσοχή τις πληροφορίες που σας δίνουμε ανωτέρω σχετικά με την διακίνηση των βιβλίων από τους μακρυδάκτυλους ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΕΣ ΕΚΔΟΤΕΣ-ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΣ που δρουν εις το Διαδίκτυον ως Λερναίες Ύδρες, και ως Χαμαιλέοντες!.. Το φαινόμενο τούτο αφορά όλο τον ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΟΣΜΟ, που δεν ΨΟΦΑΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΑΡΕΛΑΣΗ, αλλά που από τα ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ του ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΜΑΤΑ περιμένει να ΖΗΣΕΙ ΑΞΙΟΠΡΕΠΩΣ στην σκάρτη τούτη ΚΟΙΝΩΝΙΑ!.. που μας επιβάλλουν!.. και μας "παρασύρουν" εκόντες άκοντες!..

 

Results 1-10 of about 21 (.06 seconds) View the first page of resultsFirst   View the previous page of resultsPrev   1   2   3   NextView the next page of results
Select All   Clear All
Your list has reached the maximum number of items. Please create a new list with a new name; move some items to a new or existing list; or delete some items.
1. Catalogue of Cyprus stamps and postal history... by Hermes St Frangoudis
62122691
by Hermes St Frangoudis
  Book
Language: Greek, Modern [1453- ]  
Publisher: Athens : S.E. [and] H. St. Frangoudis, 2003.
2. Kypriake? ekthesis. [The Cyprus exhibition and... by G S Frangoudis
78512828
by G S Frangoudis;
  Book
Language: Greek, Modern [1453- ]  
Publisher: Athens] 1901.
3. Aux grands injustes de la Confe?rence de la Paix.... by G -S Frangoudis
459729982
by G -S Frangoudis
  Book
Language: French  
Publisher: Paris (12, rue du Chateau d'Eau), avril 1919.
4. Le peuple grec aux nations libe?rales : l
82983461
by G -S Frangoudis
  Book : Microfiche : Master microform
Language: French  
Publisher: Athe`nes : Impr. franco-helle?nique, 1925.
5. Le peuple grec aux nations libe?rales : l
65509922
by G S Frangoudis
  Book
Language: French  
Publisher: Athe`nes : Imprimerie franco-helle?nique, 1925.
6. L
492671981
by G -S Frangoudis
  Book
Language: French  
Publisher: Athe`nes : Imprimerie franco-helle?nique, 1925.
7. Le Traite? de Lausanne et l
459729989
by G S Frangoudis
  Book
Language: French  
Publisher: Athe`nes : Impr. franco-helle?nique, 1925.
8. Le Peuple Grec aux nations libe?rales. L
459729985
by G S Frangoudis
  Book
Language: French  
Publisher: Athe`nes : Impr. franco-helle?nique, 1925.
9. La Politique franc?aise en Orient by G S Frangoudis
493176593
by G S Frangoudis
  Book
Language: French  
Publisher: [S. l.] : [s. n.], [19..]
10. L
494183592
by G S Frangoudis
  Book
Language: French  
Publisher: Athe`nes : (impr. franco-helle?nique), 1925.

 

11. L
494183592
by G S Frangoudis
  Book
Language: French  
Publisher: Athe`nes : (impr. franco-helle?nique), 1925.
12. Le peuple grec aux nations libe?rales. L
491268008
by G S Frangoudis
  Book
Language: French  
Publisher: Athe`nes : [s.n.], 1925.
13. La Politique franc?aise en Orient by G S Frangoudis
493176593
by G S Frangoudis
  Book
Language: French  
Publisher: [S. l.] : [s. n.], [19..]
14. Le Peuple grec aux nations libe?rales. by G S Frangoudis
249902463
by G S Frangoudis
  Book
Publisher: Athe`nes: Impr. franco-helle?nique, 1925.
15. Le peuple grec aux nations libe?rales : l
313724197
by Georgios S Frangoudis
  Book
Language: French  
Publisher: Athe`nes, 1925.
16. Controlled Wi-Fi Sharing in Cities: A Decentralized... by E C Efstathiou
648060542
by E C Efstathiou; P A Frangoudis; G C Polyzos
Article Article
Language: English  
Publication: IEEE TRANSACTIONS ON MOBILE COMPUTING, 9, no. 8, (2010): 1147-1160
Database: British Library Serials
17. Le peuple grec aux nations libe?rales : l
3130320
by Geo?rgios S Phrankoude?s
  Book
Language: French  
Publisher: Athe`nes : Impr. Franco-Helle?nique, 1925.
18. For the relievement of Greece. To the American... by Geo?rgios S Phrankoude?s
41128756
by Geo?rgios S Phrankoude?s
  Book
Language: English  
Publisher: Athens, 1927.
19. Le Peuple grec aux nations libe?rales : l
494509846
by Georgios S Phrankoude?s
  Book
Language: French  
Publisher: Paris : Bibliothe`que nationale, 1983.
20. Coupling QoS provision with interference reporting... by Indoor and Mobile Radio Communications PIMRC 2008 2008 IEEE 19th International Symposium on Personal (2008 09 15 - 2008 09 18 Poznan, POL)
437362331
by Indoor and Mobile Radio Communications PIMRC 2008 2008 IEEE 19th International Symposium on Personal (2008 09 15 - 2008 09 18 Poznan, POL); Frangoudis P.A.; Polyzos G.C.
Article Article
Language: English  
Publication: IEEE International Symposium on Personal, Indoor and Mobile Radio Communications, PIMRC, (2008 12 01):
Database: Copyright 2010 Elsevier B.V. All rights reserved

 

 

www.worldcat.org/search?q=au%3A%22Phrankoude%CC%84s%2C+Geo%CC%84rgios+S.%2C%22&qt=hot_author

Results 1-10 of about 25 (.11 seconds) View the first page of resultsFirst   View the previous page of resultsPrev   1   2   3   NextView the next page of results
Select All   Clear All
Your list has reached the maximum number of items. Please create a new list with a new name; move some items to a new or existing list; or delete some items.
1. He? Ko?nstantinoupolis (Byzantion-Stampoul) :... by Ge?orgios S Phrankoude?s
50666995
by Ge?orgios S Phrankoude?s
  Book : Biography
Language: Greek, Modern [1453- ]  
Publisher: En Athe?nais : M.I. Saliveros, 1901.
2. Ko?ste?s ho Tselepe?s : Kypriake? die?ge?sis by Geo?rgios S Phrankoude?s
26502904
by Geo?rgios S Phrankoude?s
  Book : Fiction
Language: Greek, Modern [1453- ]  
Publisher: Leuko?sia : Morpho?tike? Hype?resia Hypourgeiou Paideias, 1991.
3. Historia tou archiepiskopikou ze?te?matos Kyprou... by Georgios S Phrankoude?s
83138515
by Georgios S Phrankoude?s; Vasileios, Metropolitan of Anchialos.
  Book : Microfilm
Language: Greek, Modern [1453- ]  
Publisher: En Alexandreia : ["s.n."], 1908.
4. Istori?a tou archiepiskopikou? ze?te??matos Ky?pou... by Geo??rgios S Phrankou?de?s
495386459
by Ιστορ?ια του αρχιεπισκοπικο?υ ζητ?ηματος Κ?υπου (1900-1910) υπ?ο Γεωρ?ιου Σ. Φραγκο?υδη. Geo??rgios S Phrankou?de?s
  Book
Language: Greek, Modern [1453- ]  
Publisher: En Alexandrei?a? : [ch.l.], 1911.
5. To Ro?maiiko : Hoi Helle?nes, ho?s atoma, ho?s... by Geo?rgios S Phrankoude?s
526652630
by Geo?rgios S Phrankoude?s
  Book
Language: Greek, Modern [1453- ]  
Publisher: En Athe?nai : Th. Tzavellas, 1925.
6. Historia kai genealogia tesmegales Kupriakes... by Geo?rgios S Phrankoude?s
123491691
by Geo?rgios S Phrankoude?s
  Book
Language: Greek, Modern [1453- ]  
Publisher: Athenai 1939.
7. Historia kai genealogia te?s megale?s oikogeneias... by Geo?rgios S Phrankoude?s
79616323
by Geo?rgios S Phrankoude?s
  Book
Language: Greek, Modern [1453- ]  
Publisher: Athe?nai, Typois N. Apatside?, 1939.
8. Ky?pris by Geo??rgios S Phrankou?de?s
495207875
by Εν Αθ?ηναις : ?Εκδοτης Αλ?εξανδρος Παπαγεωργ?ιου, 1890. Geo??rgios S Phrankou?de?s
  Book
Language: Greek, Modern [1453- ]  
Publisher: En Athe?nais : Ekdote?s Alexandros Papageo?rgiou, 1890.
9. Historia tou archiepiskopikou ze?te?matos Kyprou... by Georgios S Phrankoude?s
79273128
by Georgios S Phrankoude?s;
  Book : Microfilm : Master microform
Language: Greek, Modern [1453- ]  
Publisher: En Alexandreia : ["s.n."], 1911.
10. He? halo?sis te?s Kyprou hypo to?n Tourko?n by Georgios S Phrankoude?s
78188161
by Georgios S Phrankoude?s
  Book : Microfilm
Language: Greek, Modern [1453- ]  
Publisher: En Athe?nais : Ekdotikos oikos Geo?rgiou D. Pheze?, 1904.

 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ τον άγνωστο και ΜΟΝΑΔΙΚΟ bloger που με στήριξε και δημοσίευσε την κατωτέρω μήνυσή μου για την δολοφονία του γιού μου και δισέγγονου του Γεωργίου Σ. ΦΡΑΓΚΟΥΔΗ.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ όλους τους επώνυμους και ανώνυμους φίλους που με στήριξαν στην εύρεση Αποδεικτικών Στοιχείων για την Στιγνή δολοφονία του Γιού μου ΕΡΜΗ Δημητρίου ΒΟΓΙΑΤΖΗ, και με στηρίζουν ακόμη και ενισχύουν τις δυνάμεις μου για να απευθυνθώ για μίαν εισέτι φοράν ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, η οποία θέλω να πιστεύω ότι δεν ΠΕΘΑΝΕ ακόμη!..

ΕΓΚΛΗΜΑ μου και ΕΚΓΛΗΜΑ των παιδιών μου ήταν ότι είμαστε οι μοναδικοί ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ που εξελιχθήκαμε σε ΕΚΔΟΤΕΣ-ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΣ και οι ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ που φέρουμε την βαριά ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ του πολλάκις "λεηλατούμενου" από τους Αρμοδίους!.. ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΥ και ΑΝΕΚΔΟΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ του ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Σωκράτη ΦΡΑΓΚΟΥΔΗ!.. του μεγαλύτερου ίσως πεζοπόρου, Δημοσιολόγου και Διεθνολόγου παγκοσμίως!.. ο οποίος έζησε τους πολέμους εκ του σύνεγγυς ως "Πολεμικός Ανταποκριτής", και την "Ειρήνη" εν μέσω δολοπλοκιών και δολοφονιών των ΑΡΙΣΤΩΝ Ανδρών!.. Ο λόγος του είναι "μεστός" και πύρινος" και πάντοτε "ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΙΩΝΙΟΣ"!..


ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ του Γεωργίου Σ. Φραγκούδη:
ΙΔΡΥΣΙΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ (πρώην ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΡΑΓΚΟΥΔΗ),
ΠΡΩΤΟΣΤΑΤΟΥΣΕ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕ ΚΑΘΕ ΑΔΥΝΑΤΟ ΠΟΥ ΟΙ ΕΙΔΗΜΟΝΕΣ ΗΘΕΛΑΝ ΝΑ ΤΟΥ ΑΡΠΑΞΟΥΝ ΤΗΝ ΑΚΙΝΗΤΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΥ ΟΔΟΥ!..
ΠΡΩΤΟΣΤΑΤΗΣΕ ΚΑΙ ΕΠΕΤΥΧΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΩΝ ΕΝΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, Η ΟΠΟΙΑ ΕΔΡΑΣΕ ΟΠΩΣ ΕΔΡΑΣΕ!..
ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΝΤΟΤΕ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ, ΦΛΟΓΕΡΕΣ, ΠΥΡΙΝΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ!.. Η ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΠΟΥ ΞΕΠΗΔΟΥΝ ΑΠΟ ΤΑ ΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΑΚΟΜΑ "ΚΑΙΝΕ"
ΤΟΥΣ "ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΜΕΙΟΔΟΤΕΣ"ΚΑΙ ΦΟΝΕΙΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ!..

ΑΛΟΙΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ, ΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΘΝΟΣ ΑΝ ΠΑΨΟΥΝ ΟΙ ΦΩΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΙΜΩΡΙΑ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΜΕΙΟΔΟΤΩΝ!..
ΑΛΟΙΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ, ΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΘΝΟΣ ΑΝ ΠΑΨΟΥΝ ΟΙ ΦΩΝΕΣ ΠΟΥ ΞΥΠΝΟΥΝ ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΙΣ!..

http://tolimeri.blogspot.com/2008/12/blog-post_3784.html

Η "ΧΟΥΝΤΑ"..... ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΑΣ Ο τίτλος οφείλεται στο ΛΗΜΕΡΙ και δεν έχει καθόλου μα καθόλου ΑΔΙΚΟ!.. Ακολουθεί η μήνυσή μου όπως εστάλη δια δευτέραν φοράν εις το προσωπικό fax του Joan Regalo Correa

ΕΝΩΠΙΟΝ

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ

     ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ

  Σοφίας χήρας, Δημητρίου ΒΟΓΙΑΤΖΗ, το γένος Ερμού Γ. Φραγκούδη

  (Sofia, Vogiatzi - Fragoudi)

  Δημοσιολόγος - Συγγραφέας - Εκδότης (Publiciste - Auteur - Editeur)

  Διαχειρίστρια της «Σ. ΒΟΓΙΑΤΖΗ & Σια» Ο.Ε.,

  ΑΦΜ. 081072830, Β΄ Δ.Ο.Υ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, που εδρεύει στη Σόλωνος 20, 176 73 Καλλιθέας

  Ιθαγενείας ελληνικησ, (Nationalite Hellenique)

  Υπήκοος Ελλάδος, κάτοχος του υπ' αριθμ. Δ.Τ. Φ * 024942 / 8.11.2000

  Αστυνομικού Τμήματος Καλλιθέας

  Κατοίκου (Domicile): 176 73 Καλλιθέας - ΑΤΤΙΚΗΣ , οδός ΑΘΗΝΑΣ, αριθμ. 81

  Τηλ. -fax: 01/9222077

  Κατά του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Έχω την τιμήν να θέσω υπό την έμφρονα κρίση σας τα ακόλουθα:

«Την 2-6-2000 και περί ώραν 01:30 ο υιός μου Ερμής ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ του Δημητρίου, οδηγών την υπ' αριθμ. ΖΜΖ 246 δίκυκλο μοτοσυκλέτα, μάρκας Suzuki, συνεκρούσθη με προπορευόμενο ιδιωτικής χρήσεως επιβατικό αυτοκίνητο υπό στοιχεία ΥΙΚ 9526 οδηγούμενο από τον αστυνομικό Νικόλαο ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟ του Λάμπρου (Α.Σ.Μ. 245803), υπηρετούντα «τότε» στο Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως στην Υπηρεσία Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας, κατοίκου Αθηνών, οδός Αμφικράτους 24, Αγ. Αρτέμιος, τηλ. 7017 642, mob. 094/182612, στη συμβολή των οδών Λ. Βουλιαγμένης και Σοφίας Βέμπο στη Βουλιαγμένη, Αττικής, και τραυματισθείς θανασίμως απεβίωσε εντός ολίγου, το θάνατο του οποίου διεπίστωσε ο «Νεκροσκόπος ιατρός» ήτοι, ο ιατροδικαστής Δημήτριος ΜΟΥΡΤΖΙΝΗΣ.

Δια το εν λόγω θανατηφόρο συμβάν διεξάγεται σχετική προανάκριση από τον Αρχιφύλακα Κων/νο ΤΟΥΝΤΑ του Αστυνομικού Τμήματος Τροχαίας της Γλυφάδας (αριθμ. Δικογρ. 2514/9/604).

Επειδή, για το εν λόγω θανατηφόρο ατύχημα, ουδόλως ειδοποιήθηκα, αντιθέτως είχα τη διαβεβαίωση της Τροχαίας Γλυφάδας ότι δεν είχαν θανατηφόρο ατύχημα με το όνομα ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ Ερμής, αλλά και κανένα άλλο,

Επειδή, και όταν αργότερα κατόπιν τηλεφωνήματος πληροφορούμενη από το Νοσοκομείο Ασκληπείο, διεπίστωσα ιδίοις όμμασι στο νεκροθάλαμο - ψυγείο το θλιβερό γεγονός και ανεγνώρισα το πτώμα, μετέβην στην Τροχαία Γλυφάδας, όπου ο Αξιωματικός Υπηρεσίας κ. ΚΩΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΗΣ Ανδρέας, μου απέκρυψε τα στοιχεία του αυτοκινήτου και του οδηγού του,

Επειδή, «ουδέν σήμα» εστάλη προς ενημέρωση του Δημοσιογραφικού και Τηλεοπτικού Τύπου, μέχρι την 12:00 μ. οπότε και έφυγα από την Τροχαία Γλυφάδας,

Επειδή, οι πρώτες πληροφορίες που έλαβα γνώση είχαν πολλά αντιφατικά στοιχεία περί του συμβάντος,

Επειδή, οι πρώτες πληροφορίες που συνέλεξα από διαφόρους μάρτυρες, μου δημιούργησαν «βάσιμες υποψίες» ότι ο ανωτέρω οδηγός μίαν ώρα ενωρίτερον ήτο αίτιος και ενός άλλου τροχαίου ατυχήματος ήτοι, στις 00:30 της 2/6/2000
είχε συγκρουσθεί με τον οδηγό δίκυκλης μοτοσυκλέτας Βασίλη ΤΣΑΛΤΑ του Πολυχρόνη, στη συμβολή των οδών Λ. Βουλιαγμένης και Ζέππου, ο οποίος ευρίσκεται σε βαρυτάτην κατάσταση (παράλυτος) στο Παρασκευοπούλειο του Ασκληπιείου,

Δια το εν λόγω "σοβαροτάτης" σωματικής βλάβης συμβάν διεξάγεται επίσης προανάκριση από τον αρχιφύλακα Κων/νο ΤΟΥΜΠΑ του Αστυνομικού Τμήματος Τροχαίας της Γλυφάδας (αριθμ. Δικ. 595).

Επειδή, στις 11/9/2000 και 13/10/2000 η Εισαγγελική Αρχή ηρνήθη να μου εγκρίνει Αιτήσεις, με τις οποίες θα διεπίστωνα και πιθανόν θα ολοκλήρωνα τις μετ' απόδειξη έρευνές μου!... με τη δικαιολογία "ότι θα εμπλακώ άσχημα και θα κινδυνεύσει η ζωή μου!..."

Επειδή, από τα μέχρι τούδε στοιχεία τα οποία, μετά μεγάλης δυσχερείας και απείρους κινδύνους ηδυνήθη να συλλέξω είμαι βεβαία ότι ο θάνατος του υιού μου και ιδία οι ιδιαίτερες συνθήκες και περιστάσεις, οι οποίες αφορούν το προ της προσκρούσεως του στάδιο επί του προπορευομένου αυτοκινήτου του αστυφύλακα Νικ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΥ, ο οποίος μη τελών εν διατεταγμένη υπηρεσία κατά την οδήγηση του οχήματός του παρέβη ρητές διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και δη των άρθρων 12 παρ. 1, 13, 16, 17 παρ. 6, 21 παρ. 4β, Ν. 2696/1999, προκαλώντας την σύγκρουση και το θανάσιμο τραυματισμό του αποβιώσαντος, όπως επίσης και οι ιδιαίτερες συνθήκες και περιστάσεις, οι οποίες αφορούν τη διακομιδήν, και νοσηλεία του στο Νοσοκομείο Βούλας, μου δημιουργούν "βάσιμες υποψίες" ότι οι θεράποντες ιατροί και η Διεύθυνση του Ασκληπιείου Βούλας προέβησαν σε ενέργειες κατά παράβαση των Ν. 2737/99 και ιδία των παρ. 2, 4, 5, 6, 7, του Ν. 242 Π.Κ., άρθρου 10 του Συντάγματος 1975/86.

Επειδή, κατά την πορεία και την εξέλιξη των ερευνών μου μου δημιουργήθησαν "βάσιμες υποψίες" ότι η θανατηφόρος αιτία δεν ήτο απλώς οι συνθήκες της σύγκρουσης και της κατάληξης του υιού μου κάτωθεν του παρανόμως παρκαρισμένου ΙΧΦΑ υπ' αριθμ. ΥΜΒ-8871, αλλά σε θανατηφόρο βλήμα, το οποίο προεκάλεσε ανοικτό κάταγμα κρανίου όπισθεν της κεφαλής στην περιοχή της ινιακής χώρας, το οποίο αφαιρέθη δια χειρουργικής επεμβάσεως εις το Νοσοκομείον προέβην στις κάτωθι ενέργειες σύμφωνα με το άρθρο 10 του Συ-ντάγματος 1975/86 "Περί του δικαιώματος της Αναφοράς":

1. Στις 21/8/2000 υπέβαλα αίτηση στην Τροχαία Γλυφάδας για επανεξέταση του δευτέρου δείγματος αίματος του αποβιώσαντος, μέχρι σήμερον 2/6/01 ουδεμίαν ενημέρωση έχω,

2. Στις 31/8/2000 κατέθεσα κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον κ. Σαββίδη Θεοφύλακτο, χημικό, στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, Τμήμα Χημείου τις από 24/8/2000 αιτήσεις (συν. των υπ' αριθμ. Δ.Υ. εισαγγελικών εντολών) με κύρια αιτήματά μου την εξέταση του DNA του αποβιώσαντος γιού μου και τα ακριβή αίτια της σύγκρουσης.

Παρέδωσα συνοδευόμενα με «υπόμνημα» φωτογραφικό υλικό από τα συ-γκρουσθέντα οχήματα, τα σχετικά πειστήρια εξαρτημάτων μηχανής και θραυσμάτων αυτοκινήτου, τα οποία παρέλαβε η κ. Μπεχράκη Σταυριανή, Ανθ/μος, ενώπιον του Τμηματάρχη κ. Χριστοδουλή. Μέχρι σήμερον 2/6/2001 ουδεμίαν ενημέρωση έχω.

3. Στην 1/9/2000 επέδειξα στην κ. Χ. Σπηλιοπούλου, ιατροδικαστή, την από 24/8/2000 αίτησή μου με την οποία ζητούσα να μου διευκρινισθούν ορισμένες απορίες μου σχετικά με την έκθεση της Νεκροψίας - Νεκροτομής. Επειδή, η ανωτέρω κυρία μου εξήγησε ότι «δεν δήλωνα σαφώς τα αιτήματά μου», με συνεβούλεσε να υποβάλω εκ νέου την αίτησή μου, αφού όμως με διαβεβαίωσε
ότι θα διατηρηθούν τα εκ της νεκροψίας ευρήματα και ενώπιόν μου έδωσε τη σχετική εντολή.

4. Στις 12/9/2000 κατέθεσα την από 11/9/2000 αίτησή μου (συν. υπ' αριθμ. Δ.Υ. εισαγγελική εντολή) με αναλυτικό υπόμνημα, στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας με αριθμό πρωτ. 1228/12.9.2000, με τις ακριβείς παρατηρήσεις μου και αναλύοντας κατά "το δοκούν" τις απορίες μου. Μέχρι σήμερον 2/6/2001 ουδεμίαν ενημέρωση έχω.

Επειδή, αδυνατώ να προχωρήσω οιανδήποτε έρευναν,

Επειδή, ουδεμίαν κρίση, ουδέν συμπέρασμα είναι δυνατόν να εκφέρω, διότι έχω πλήρην άγνοια της δικογραφίας, των ανακριτικών καταθέσεων, των πορισμάτων των εμπειρογνωμόνων και λοιπών ελέγχων.

Επειδή, από τα συνοπτικά εκτεθέντα πραγματικά περιστατικά και λοιπά στοιχεία προκύπτει αβίαστα ότι ο παραπάνω οδηγός του υπ' αριθμ. ΥΙΚ 9526 ΙΧΕ αυτοκινήτου από εγκληματική αμέλεια συνισταμένη στην έλλειψη της δέουσας προσοχής, την οποία ώφειλε και ηδύνατο να καταβάλει οδήγει το όχημά του ανεπιτηδείως με αποτέλεσμα να ανατρέψει και να προκαλέσει το θάνατο του υιού μου ΕΡΜΗ ΒΟΓΙΑΤΖΗ του Δημητρίου, ο οποίος θα απεφεύ-γετο εάν αυτός οδηγούσε με την επιβαλλομένη ν σύνεση και προσοχή,

Επειδή, η εκτεθείσα αμελής διαγωγή και εγκληματική συμπεριφορά του Νικολάου ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΥ του Λάμπρου, κατά την οδήγηση του οχήματος και μετά την οδήγηση, αποτελεί τη μοναδική και αποκλειστικήν αιτία του θανατηφόρου τραυματισμού του υιού μου και αυτού του θανάτου του καθόσον υφίσταται αντικειμενικός και αδιάλειπτος αιτιώδης σύνδεσμος μεταξύ της εγκληματικής διαγωγής αυτού και του επελθόντος εγκληματικού αποτελέσματος μηνύω αυτόν ενώπιον Υμών, σύμφωνα με το άρθρο 194 (πρώην 138 Δ Συνθήκης Ευρ. Κοινότητος), άρθρο 21 (πρώην 8Δ Συνθ.Ευρ. Κ.) άρθρ. 314 (πρώην 248 Συνθ. Ευρ. Κ.), και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 28 και 302 του Π.Κ. του ισχύοντος εν Ελλάδι και εξαιτούμαι την άσκηση κατ' αυτού της προσηκούσης ποινικής διώξεως και της παραδειγματικής από το αρμόδιο Δικαστήριο τιμωρίας του.

Επειδή, επίσης από τα συνοπτικά εκτεθέντα πραγματικά περιστατικά και λοιπά στοιχεία προκύπτει αβίαστα η πλημμελής και αμελής συμπεριφορά των Διοικητικών Αρχών, και της Διοίκησης του νοσοκομείου Ασκληπιείου Βούλας, το οποίο ενήργησε κατά παράβαση του ν. 2737/99.

ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΩ τις Αρχές αυτές ενώπιον Υμών στηριζομένη εις τα ως άνω αναφερόμενα άρθρα της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

ΠΑΡΑΚΑΛΩ για τη διενέργεια τακτικής ανακρίσεως, λόγω των συνθηκών της πράξεως και της ιδιότητος του δράστου, ο οποίος πιστεύω ότι ασκεί κατ' εξακολούθηση παράνομες πράξεις ως ανωτέρω καθ' έξιν και κατ' επάγγελμα.

ΕΧΟΥΣΑ απόλυτον επίγνωση των όσων καταγγέλλω και των συνεπειών των, εν περιπτώσει ψευδούς ή αναληθούς καταμηνύσεώς μου,

ΠΑΡΑΜΕΝΩ εις την διάθεσή σας αιτούσα ΝΟΜΙΚΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΠΑΡΑΚΑΛΩ, όπως διαφυλάξητε την ΗΘΙΚΗΝ και ΣΩΜΑΤΙΚΗΝ ακεραιότητά μου, δεδομένου ότι έχω βάσιμες υποψίες ότι ΚΙΝΔΥΝΕΥΩ ΑΜΕΣΑ!.. και πέραν του ότι τα τελευταία έτη έχει μεθοδευθεί η οικονομική μου εξόντωση.

Εν Αθήναις τη 2 Ιουνίου 2001

Μετά τιμής η μηνύουσαΣΟΦΙΑ ΦΡΑΓΚΟΥΔΗ-ΒΟΓΙΑΤΖΗ

Ετικέτες

Read more: http://tolimeri.blogspot.com/2008/12/blog-post_3784.html#ixzz0wrvM8agm

 

-----------------------------------------------------------

** ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΑ ΕΥΡΕΩΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Σ. ΦΡΑΓΚΟΥΔΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ www.worldcat.org, Η ΟΠΟΙΑ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ CAT (ΕΘΝΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ) ΤΩΝ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΚΡΑΤΩΝ!..


http://www.worldcat.org/wcidentities/np-frangoudis,%20g%20s

Φραγκούδης, Γ. Σ.

Επισκόπηση
Έργα: 5 έργα σε 5 δημοσιεύσεις σε 3 γλώσσες και 10 συμμετοχές βιβλιοθήκη
Δημοσίευση Timeline
1900|
View works by G.S Frangoudis 1900 - 1900
View works by G.S Frangoudis 1902 - 1902
View works by G.S Frangoudis 1903 - 1903
View works by G.S Frangoudis 1904 - 1904
View works by G.S Frangoudis 1905 - 1905
View works by G.S Frangoudis 1906 - 1906
View works by G.S Frangoudis 1907 - 1907
View works by G.S Frangoudis 1908 - 1908
View works by G.S Frangoudis 1909 - 1909
View works by G.S Frangoudis 1910 - 1910
View works by G.S Frangoudis 1911 - 1911
View works by G.S Frangoudis 1912 - 1912
View works by G.S Frangoudis 1913 - 1913
View works by G.S Frangoudis 1914 - 1914
View works by G.S Frangoudis 1915 - 1915
View works by G.S Frangoudis 1916 - 1916
View works by G.S Frangoudis 1917 - 1917
View works by G.S Frangoudis 1918 - 1918
View works by G.S Frangoudis 1919 - 1919
View works by G.S Frangoudis 1920 - 1920
View works by G.S Frangoudis 1921 - 1921
View works by G.S Frangoudis 1922 - 1922
View works by G.S Frangoudis 1923 - 1923
View works by G.S Frangoudis 1924 - 1924
View works by G.S Frangoudis 1926 - 1926
View works by G.S Frangoudis 1927 - 1927
View works by G.S Frangoudis 1928 - 1928
View works by G.S Frangoudis 1929 - 1929
View works by G.S Frangoudis 1930 - 1930
|1930

Πιο ευρέως διαδεδομένη έργα GS Φραγκούδης
Le peuple grec aux έθνη liberales L'Hellenisme luttant trois μενταγιόν mille ans contre la Barbarie de l'Orient et de l'Δύση ... Le Traite de Lausanne et l'emprunt de Shylock από τον G. S Φραγκούδης(Βιβλίο)
1 έκδοση που δημοσιεύθηκε το 1925 στη γαλλική και στην κατοχή του 2 βιβλιοθήκες σε όλο τον κόσμο
Le Peuple grec aux εθνών liberales από τον G. S Φραγκούδης(Βιβλίο)
1 έκδοση που δημοσιεύθηκε το 1925 στην Αόριστη και κατέχονται από 1 βιβλιοθήκης σε όλο τον κόσμο
Le peuple grec aux έθνη liberales: l'Hellenisme luttant trois μενταγιόν mille ans contre la Barbarie de l'Orient et de l'Δύση από τον Γ.-S Φραγκούδης(Βιβλίο)
1 έκδοση που δημοσιεύθηκε το 1925 στα γαλλικά και κατέχονται από 1 βιβλιοθήκης σε όλο τον κόσμο
Kypriake? ekthesis. [Η έκθεση η Κύπρος και η εθνική παιχνίδια στο γήπεδο στην Αθήνα(Βιβλίο)
1 έκδοση που δημοσιεύθηκε το 1901 στην ελληνική γλώσσα, [1453 -] και κατέχονται από 1 βιβλιοθήκης σε όλο τον κόσμο Modern
 
Ακροατήριο Επίπεδο
0
Audience Level
1
  Παιδικά Γενικός Ειδική  
Κοινό επίπεδο: 0,72 (από 0,67 για peuple Le ... για 0,83 για peuple Le ...)
Συνεργαζόμενος Θέματα