Περιοδική Έκδοση
της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «Εκπαιδευτική Αναγέννηση»
ISSN: 1790-8132
ΠΕΡΙΟΔΟΣ Δ΄ - ΤΕΥΧΟΣ 2
ΜΑΪΟΣ 2006